I Zlot Klasycznej Polonii

II Zlot klasycznej Polonii

III Zlot Klasycznej Polonii