II Zlot Klasycznej Polonii - 2018

Trzeci Zlot Klasycznej Polonii UK odbył się 19 maja 2019 roku w Blenheim Palace i zgromadził około półtora tysiąca odwiedzających i około 200 klasyków. Była to trzecia tego typu impreza organizowana przez Klub Klasycznej Polonii UK.