II Zlot Klasycznej Polonii - 2018

Drugi Zlot Klasycznej Polonii UK odbył się 13 maja 2018 roku w Blenheim Palace i zgromadził około półtora tysiąca odwiedzających i około 200 klasyków. Była to druga tego typu impreza organizowana przez Klub Klasycznej Polonii UK.