Zlot wrześniowy Klasycznej Polonii - fot. Fot Tomasz Pec

IV Zlot Klasycznej Polonii - fot. Maciej Piesch

IV Zlot Klasycznej Polonii - fot. Ewa Zalewska

IV Zlot Klasycznej Polonii - fot. Iwona Rejman