ZGŁASZANIE KLASYKA NA VI ZLOT KLASYCZNEJ POLONII - 18.06.2023

Zanim wypełni sie formularz zgłoszeniowy, trzeba dokonać opłaty PayPal

W opisie wpłaty proszę wpisać numer rejestracyjny pojazdu zgłaszanego.

£10 – samochód

£5 – motocykl/motorower